Quest kinder- en jeugdpsychologie

Quest staat voor kleinschaligheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid bij het bieden van psychologische zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) en hun ouders. Wij vinden het belangrijk om de hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen van kinderen en ouders. We zoeken naar wat helpt èn aanspreekt.

Als zelfstandige ggz-praktijk werkt Quest samen met huisartsen, POHs-ggz en gebiedsteams in de gemeentes Buren en Neder-Betuwe. De lijnen naar verwijzers, scholen en andere zorgverleners zijn kort. Quest biedt behandeling bij onder andere stemmings- en angstklachten, traumaverwerking, slaap- en eetproblemen, gedragsproblemen en de daarmee samenhangende opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Quest Psychologie is gevestigd in het Betuws Rivierenland, in Ommeren en Lienden. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan komt uw kind in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding.

Wachttijd

Momenteel is het erg druk en is er een wachttijd van 6 tot 8 weken voor een intakegesprek en de start van een behandeltraject. Dat betekent dat er in februari weer intakegesprekken plaatsvinden. Als de hulpvraag niet zo lang kan wachten is er meestal wel mogelijkheid tot overbruggingszorg. Deze zorg wordt in overleg met uw huisarts verleend.

Als u een afspraak maakt voor een intakegesprek kijken wij met elkaar of Quest de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. Is dat het geval, dan vragen wij bij de gemeente een beschikking aan voor vergoeding. De Regio Rivierenland heeft de regels voor het beginnen met behandelen gewijzigd. Het behandeltraject mag pas starten als uw gemeente de beschikking afgegeven heeft. De wachttijd kan per gemeente verschillen en is ongeveer vijf werkdagen.

U kunt altijd contact opnemen voor een telefonisch intakegesprek. Kan uw vraag niet zo lang wachten? Vraag dan uw huisarts met mij te overleggen over een versnelde intake of over een overbruggingstraject. Hier leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.