Quest kinder- en jeugdpsychologie

Quest staat voor kleinschaligheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid bij het bieden van psychologische zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) en hun ouders. Daarbij is het belangrijk om de hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen van kinderen en ouders. We zoeken naar wat helpt èn aanspreekt.

Als zelfstandige ggz-praktijk werkt Quest samen met huisartsen, POHs-ggz en gebiedsteams in de gemeentes Buren en Leusden. De lijnen naar verwijzers, scholen en andere zorgverleners zijn kort. Quest biedt behandeling bij onder andere stemmings- en angstklachten, traumaverwerking, slaap- en eetproblemen, gedragsproblemen en de daarmee samenhangende opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Vakantie

De praktijk is tot 8 september gesloten. Dringende vragen? Neem contact op met uw huisarts.

Nieuwe werkkring in Leusden

Per 1 juli gaat Quest verder onder mijn eigen naam, Corine Bel. De hoofdvestiging wordt Leusden, waar ik vanuit de eigen praktijk specialistische ondersteuning ga geven aan huisartsen en poh's-jggz en kinderen en jeugdigen ga behandelen. Voorlopig blijf ik in het Rivierenland werken voor patiënten van de huisartsenpraktijk in Ommeren. Van de overige praktijken neem ik geen nieuwe cliënten meer aan. Vanaf deze plaats wil ik iedereen alvast bedanken voor de prettige samenwerking. Corine.

Coronavirus: afspraken zowel online als in de praktijk

Dit gaat uiteraard in overleg met ouders: als u de contacten liever beperkt tot online is daar alle begrip voor. De combinatie e-health en videobellen blijkt voor de meeste middelbare scholieren zeer goed te werken. Deze gesprekken blijven op afstand plaatsvinden. Meer informatie.

Voor het annuleren van afspraken gelden de gebruikelijke regels: tot 24 uur van te voren kunt u de afspraak kosteloos verplaatsen.

Wachttijd

Ommeren: er is direkt plaats!

Leusden: 1 tot 2 weken

Afspraak in Ommeren:

Als u een afspraak maakt voor een intakegesprek kijken wij met elkaar of Quest de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. Is dat het geval, dan vragen wij bij de gemeente een beschikking aan voor vergoeding. De Regio Rivierenland heeft de regels voor het beginnen met behandelen gewijzigd. Het behandeltraject mag pas starten als uw gemeente de beschikking afgegeven heeft. De wachttijd kan per gemeente verschillen en is ongeveer vijf werkdagen.

U kunt altijd contact opnemen voor een telefonisch intakegesprek. Kan uw vraag niet zo lang wachten? Vraag dan uw huisarts met mij te overleggen over een versnelde intake of over een overbruggingstraject. Hier leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Afspraak in Leusden:

Gaat altijd via de POH-jeugd ggz. Samen met hen kijk ik waar uw kind de hulp krijgt die het beste aansluit bij de hulpvraag. Als dat bij mij is, nodig ik u uit voor een gesprek. U hebt dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Informatie aanmeldingsprocedure.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.