Quest kinder- en jeugdpsychologie

Quest staat voor kleinschaligheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid bij het bieden van psychologische zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) en hun ouders. Daarbij is het belangrijk om de hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen van kinderen en ouders. We zoeken naar wat helpt èn aanspreekt.

Als zelfstandige ggz-praktijk werkt Quest samen met huisartsen, POHs-ggz en gebiedsteams in de gemeentes Buren en Neder-Betuwe. De lijnen naar verwijzers, scholen en andere zorgverleners zijn kort. Quest biedt behandeling bij onder andere stemmings- en angstklachten, traumaverwerking, slaap- en eetproblemen, gedragsproblemen en de daarmee samenhangende opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Quest Psychologie is gevestigd in het Betuws Rivierenland, in Ommeren en Lienden. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan komt uw kind in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding.

Coronavirus: afspraken zowel online als in de praktijk

We spreken elkaar zolang het RIVM adviseert om thuis te blijven via videoverbinding of telefoon. Afspraken gaan zoveel mogelijk op de geplande dagen door. De tijdstippen worden in overleg met u bepaald.

Onder strikte voorwaarden starten we de afspraken in de huisartsenpraktijk weer op. Er is in de eerste plaats ruimte voor behandelingen die niet op afstand plaats kunnen vinden, maar wel verricht kunnen worden met 1,5 meter afstand tussen kind en hulpverlener. Bijvoorbeeld EMDR en psychologisch onderzoek. Ook gesprekken met kinderen en ouders kunnen weer aan tafel gevoerd worden.

Dit gaat uiteraard in overleg met ouders: als u de contacten liever beperkt tot online is daar alle begrip voor. De combinatie e-health en videobellen blijkt voor de meeste middelbare scholieren zeer goed te werken. Deze gesprekken blijven op afstand plaatsvinden.

Voor het annuleren van afspraken gelden de gebruikelijke regels: tot 24 uur van te voren kunt u de afspraak kosteloos verplaatsen.

Wachttijd

Er is geen wachtlijst voor online-consulten

Afspraak

Als u een afspraak maakt voor een intakegesprek kijken wij met elkaar of Quest de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. Is dat het geval, dan vragen wij bij de gemeente een beschikking aan voor vergoeding. De Regio Rivierenland heeft de regels voor het beginnen met behandelen gewijzigd. Het behandeltraject mag pas starten als uw gemeente de beschikking afgegeven heeft. De wachttijd kan per gemeente verschillen en is ongeveer vijf werkdagen.

U kunt altijd contact opnemen voor een telefonisch intakegesprek. Kan uw vraag niet zo lang wachten? Vraag dan uw huisarts met mij te overleggen over een versnelde intake of over een overbruggingstraject. Hier leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.