Vergoeding

Vergoeding in 2017

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

 • Moet er sprake zijn van een vermoeden van lichte tot matig ernstige psychische problemen;
 • Hebt u een verwijsbrief van de huisarts nodig die aan de voorwaarden van de gemeente voldoet. U kunt uw huisarts hierover informeren met de informatie voor verwijzers
 • Moet het hoofdverblijf van uw kind in de Gemeente Neder-Betuwe of Buren zijn.

Behandeltijd die vergoed wordt:

In overleg met verwijzer en ouders kiezen we de lengte van het zorgtraject:
Kort: tot 295 minuten
Middel: tot 495 minuten
Intensief: tot 750 minuten
Extra intensief: tot 1000 minuten
Chronisch: tot 753 minuten

Deze tijd wordt niet alleen besteed aan behandelingen, maar ook aan rapportage, telefoon- en mailcontacten, overleg met school en zorgverleners, dossiervorming en overleg op locatie. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tijd aan behandelcontacten te besteden. Uitgebreide behandelverslagen maken wij alleen op nadrukkelijk verzoek van de ouders en dit mag niet gedeclareerd worden als behandeltijd. U betaalt hiervoor zelf de rekening.

Wie betaalt de rekening?
Quest heeft contracten afgesloten met de bovengenoemde gemeentes. De rekening wordt buiten u om geregeld.

Als uw kind doorverwezen wordt door een door de gemeente erkende verwijzer, krijgt u de zorg vergoed. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat de hulpvraag te licht of juist te zwaar is voor de basis ggz helpen wij u, in overleg met de verwijzer, bij het zoeken naar passende hulp voor uw kind.

Wanneer krijgt u zelf de rekening?
U moet de zorg in een aantal gevallen zelf betalen. Bijvoorbeeld als u een afspraak niet tijdig afzegt of een aanvulling op de rapportage aan de huisarts wilt hebben. Ook bezoeken aan scholen passen niet altijd binnen een behandeltraject. Vooraf brengen wij u op de hoogte van de kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Schoolbezoeken kosten relatief veel (reis)tijd. Deze tijd kan dan niet ingezet worden voor behandeling. Wij raden u aan bijeenkomsten met docenten en ib-ers zoveel mogelijk in onze praktijk plaats te laten vinden, of via telefonische conferentie.

Bel tijdig af!
Bent u plotseling verhinderd? Bel dan tijdig af: minimaal 48 uur voordat de behandeling plaatsvindt. Wij verplaatsen de afspraak kosteloos naar een andere datum. Als u te laat of helemaal niet afbelt zult u zelf de kosten van de zitting moeten betalen.

Afspraken wijzigen via 06-42161206

Voor afzeggen of wijzigen hanteren wij de volgende regels:

 • Minimaal 48 uur van te voren afzeggen. Uw afspraak wordt dan kosteloos verplaatst naar een ander tijdstip.
 • Uitsluitend telefonisch. U kunt de boodschap inspreken op het antwoordapparaat of de voicemail van de mobiele telefoon. Het tijdstip van het gesprek wordt automatisch vastgelegd. Een app of sms sturen mag ook. Afmelden per mail is niet mogelijk.
 • Afspraken op dinsdag uiterlijk op vrijdag voor 12.00 afzeggen

 

Particuliere zorg

Er verandert veel in de jeugdzorg. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden strenger. Er moet bijvoorbeeld een diagnose gesteld worden en gemeentes vragen meer gegevens over uw kind en de aard van de behandeling die het bij ons krijgt.

Ouders kiezen er daarom in toenemende mate voor om zelf te betalen voor een behandeling. Zij willen snel professionele hulp, minder regels en meer privacy.

Vergoeding particuliere zorg

Particuliere zorg wordt door een groot deel van de zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed in aanvullende polissen en is niet leeftijdgebonden.

Voordelen particuliere zorg

Particuliere zorg betekent meer zeggenschap over de behandeling en de werkwijze, zowel voor de ouders als voor de therapeut. We doen alleen wat u en wij nodig vinden om uw kind verder te helpen.

De voordelen van particuliere zorg zijn:

 • U bepaalt zelf of en wanneer u hulp nodig heeft;
 • U heeft geen verwijzing of beschikking nodig;
 • U hoeft niet naar de huisarts of een wijkteam;
 • Er wordt geen DSM-V classificatie (diagnose) genoteerd wanneer u dat niet wenselijk vindt;
 • Er worden alleen gegevens uitgewisseld met huisartsen, wijkteams en gemeenten over uw inschrijving en behandeling als u dat zelf wilt;
 • U kunt sneller terecht omdat we veel minder gegevens hoeven te controleren;
 • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is voor u;
 • Het maakt niet uit waar u woont of hoe oud u bent;
 • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling;
 • Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.

 

 

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.