Generalistische basis-ggz

Deze zorg is bedoeld voor kinderen met lichte tot matig ernstige psychische problemen.  Na het intakegesprek bespreken wij met u in hoeveel bijeenkomsten wij verwachten u en uw kind te kunnen helpen. Er zijn vijf trajecten, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten en de geschatte behandelduur.

 

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.