Behandeling

De behandelingen die wij bieden zijn kortdurend en gericht op het oplossen van de problemen die spelen, en op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. We kijken naar wat al wel goed gaat en naar de mogelijkheden van het kind. Ouders worden bij de behandeling betrokken in een mate die past bij de ontwikkeling en de leeftijd van hun kind.

Ouders spelen een belangrijke rol bij de behandeling.
Individuele kindertherapie wordt altijd gecombineerd met ouder- en/of gezinsgesprekken. We gaan samen op zoek naar manieren om hun doelen te verwezenlijken. Kinderen en ouders worden zelf actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen. In de meeste gevallen krijgt uw kind elke sessie oefeningen mee naar huis en vragen wij de vorderingen bij te houden. Daarvoor hebben we materiaal met duidelijke instructies en we gebruiken ook oplossingen die kinderen zelf aandragen (en opschrijven). Het is handig als u een map (A4 formaat) meegeeft om alles in te bewaren. De behandeling geeft het beste en snelste resultaat als u deze opdrachten samen met uw kind uitvoert, en/of uw kind stimuleert ze te doen. Zo draagt u samen de verantwoordelijkheid en werkt u samen aan een oplossing.

Hoe is het voor uw kind?
Soms willen kinderen thuis niet vertellen wat er besproken is, en dat hoeft ook niet. Dan hebben zij even tijd nodig om alles verwerken. Als er geheimzinnigheid dreigt te ontstaan over de gesprekken horen we dat graag, want dat is niet de bedoeling.
De meeste kinderen komen graag naar de therapie, daar doen we ons best voor. Als een kind even geen zin meer heeft kunt u dat met ons bespreken. We zoeken dan naar een oplossing, want de begeleiding is belangrijk voor uw kind; voor nu en voor later.

Behandelmethodes

Cognitieve gedragstherapie
gaat zowel in op de manier van denken en interpreteren van problemen, als op het doen en laten van een kind. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. De therapeut helpt om met beter passend gedrag te reageren op gebeurtenissen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel bij het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag is betrokkenheid van de ouders belangrijk om het kind te helpen het verwerven van nieuwe vaardigheden.

Ouderbegeleiding
Het dagelijks leven is de aangewezen plaats om nieuw gedrag te oefenen en te leren. Ouderbegeleiding helpt ouders bij het coachen van kinderen in dit proces.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en bij kinderen. Meer informatie vindt u op emdr.nl

Speltherapie
In beelden laten kinderen iets zien van wat zij denken en voelen. Al spelend, tekenend of fantaserend ontwerpt een kind een wereld die wij kunnen meebeleven. Spel biedt ons een unieke mogelijkheid om kinderen te begrijpen en hen te helpen bij het verwerken van ingewikkelde kwesties in hun leven.

Therapeutisch spel

  • helpt bij het verwerken van ervaringen;
  • ordent nieuwe informatie;
  • is een oefenplek voor nieuw gedrag en nieuwe oplossingen;
  • stimuleert de fantasie en het creatieve denken;
  • bevordert het inlevingsvermogen;
  • reguleert negatieve gevoelens en vermindert stress;
  • stimuleert de neuropsychologische ontwikkeling en concentratie

Diagnostisch spel helpt bij het verkrijgen van inzicht, bijvoorbeeld in de beleving van de problematiek of van de ontwikkeling van een kind.

Gezinstherapie
Als een kind problemen heeft, kan dit invloed hebben op alle gezinsleden. En de reacties van gezinsleden hebben op hun beurt effect op het aangemelde kind. Om dit samenspel van actie en reactie te ontrafelen kunnen er meerdere gezinsleden bij de behandeling betrokken worden. Kleine veranderingen in het omgaan met elkaar als gezinsleden kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen. 

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.