ADHD

Vanaf 2017 verrichten wij geen onderzoek en behandeling van AD(H)D meer. Wij kunnen u wel helpen bij het zoeken naar een praktijk waar dit wel mogelijk is.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.