Quest kinder- en jeugdpsychologie

Quest staat voor kleinschaligheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid bij het bieden van psychologische zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) en hun ouders. Wij vinden het belangrijk om de hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen van kinderen en ouders. We zoeken naar wat helpt èn aanspreekt.

Als zelfstandige ggz-praktijk werkt Quest samen met huisartsen, POHs-ggz en gebiedsteams in de gemeentes Buren en Neder-Betuwe. De lijnen naar verwijzers, scholen en andere zorgverleners zijn kort. Quest biedt behandeling bij onder andere stemmings- en angstklachten, traumaverwerking, slaap- en eetproblemen, gedragsproblemen en de daarmee samenhangende opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Quest Psychologie is gevestigd in het Betuws Rivierenland, in Ommeren en Lienden. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan komt uw kind in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding.

Wachttijd

Momenteel is de wachttijd voor een behandeltraject ongeveer twee weken. U kunt altijd contact opnemen voor een (telefonisch) intakegesprek. Is er sprake van een spoedeisende vraag? Vraag dan uw huisarts met mij te overleggen over een versnelde intake of over een overbruggingstraject. Hier leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Quest: ook voor particuliere zorg

Er verandert veel in de jeugdzorg. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden strenger. Ouders kiezen daarom in toenemende mate voor particuliere zorg voor een behandeling. Zij willen professionele hulp maar minder regels en meer privacy.

Quest biedt particuliere zorg (vergoeding door zorgverzekeraar is, afhankelijk van uw polis, mogelijk) voor zowel jongeren als volwassenen.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.